Косаківська Ірина Василівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Косаківська Ірина Василівна


Косаківська Ірина Василівна

КОСАКІ́ВСЬКА Ірина Василівна (08. 08. 1952, м. Кременчук Полтав. обл.) – фі­­зіолог та біохімік рослин. Д-р біол. н. (1997), проф. (2009). За­­кін. Київ. ун-т (1974). Відтоді працює в Ін-ті ботаніки НАНУ (з перервою): від 2002 – гол. н. с., водночас 2004–08 – заст. дир. з наук. питань; 1981–93 – вчений секр. Центр. ботан. саду АНУ (обидва – Київ). Вивчає фізіол.-біохім. механізми адаптації рос­­лин до стресів; характер та зна­­чення пристосув. змін білк. макромолекул і фітогормонів, які призводять до формування стій­­кості рослин та впливають на перебіг еволюц. процесу.

Пр.: Белки растений при стрессах // ФиБКР. 1988. Т. 20, № 2; Д-рибулозо-1,5-дифосфат карбоксилаза (оксигеназа) в умовах стресу: особливості біо­­синтезу та ферментативної активності // УБОЖ. 1996. Т. 53, № 1–2; Фітогормональна регуляція процесів адап­­тації рослин до стресів // Там само. 1997. Т. 54, № 4; Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів. К., 2003; Стрессовые белки растений. К., 2008.

Статтю оновлено: 2014