Липовська Наталія Анатоліївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Липовська Наталія Анатоліївна

ЛИПОВСЬКА́ Наталія Анатоліївна (17. 04. 1967, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі державного упра­вління. Канд. соціол. н. (1996), д-р н. з держ. упр. (2007), проф. (2011). Закін. Дніпроп. ун-т (1989), де й працювала; від 1997 – в Академії митної служби (Дніпропетровськ): 1998–2008 – нач. від­ділу соц.-психол. дослідж., 2008–10 – проф. каф. держ. служби та митної справи; від 2010 – проф. каф. держ. упр. та місц. самоврядування Дніпроп. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові Укра­їни. Досліджує проблеми соціології та психології управління.

Пр.: Управління інституціалізацією Державної митної служби України. Дн., 2006; Кадрові технології як засіб професіоналізації державної служби: Навч. посіб. Дн., 2008 (спів­авт.); Митна служ­ба в системі державного управління: Навч. посіб. Дн., 2010 (співавт); Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації. Дн., 2011 (спів­авт.); Державна служба: Навч. посіб. К., 2012 (спів­авт.).

Л. Л. Прокопенко

Стаття оновлена: 2016