Липовськи Бойчо - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Липовськи Бойчо

ЛИПО́ВСЬКИ Бойчо (Липовски Бойчо; справж. – Никола Василев; 15. 08. 1878, м. Кюстендил, нині Болгарія – 18. 06. 1913, там само) – болгарський письменник, журналіст, перекладач. Закін. Софій. ун-т. Учителював, був дир. жін. г-зії у рідному місті. Учасник Кон­гресу письменників і журналістів у Белґраді (1911). Автор багатьох віршів, оповідань, драм. літ.-крит. статей, збирав твори усної нар. творчості. Перекладав болгар. мовою поезії С. Надсона, О. Плєщеєва та ін. Опублікував перекл. «Слова о полку Ігоревім», який був вміщений у ст. «Защо даваме трети превод на едно и също произведение. Слово за Игоревия поход» (Пловдив, 1907, кн. 9–10). Л. стисло висловив історію виявлення, вивчення і перекл. «Слова...», а також запропонував своє розуміння тексту давньої пам’ятки літ-ри, вказуючи на те, що він прагнув до більшої точності і худож. виразності. На думку бол­гар. філологів, прозаїч. перекл. «Слова...» Л. досить близький до оригіналу, хоча є і відступи від нього, і незрозумілі місця.

Літ.: Ангелов Б. Из историята на руско-българските литературни връзки. София, 1980; Михайлов М. Български преводи на «Слово о полку Игореве» // Тр. на Великотърнов. ун-т «Кирил и Ме­тодий». 1978–1979. Велико Търново, 1980. Т. 15, кн. 1.

Д. Р. Шупта

Стаття оновлена: 2016