Лисенко Віктор Осипович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисенко Віктор Осипович

ЛИ́СЕНКО Віктор Йосипович (06. 06. 1948, м. Прилуки Черніг. обл.) – лікар-анестезіолог. Д-р мед. н. (2006), проф. (2009). Закін. Вінн. мед. ін-т (1972). Працював лікарем. Від 1980 – у Харків. мед. академії післядиплом. освіти: від 2005 – зав. каф. анестезіології та інтенсив. терапії. Наук. дослідж.: кисн. гомеостаз у крит. станах і методи його корекції; метаболічні наслідки токсикогіпнотич. станів; профілактика й корекція гемокоагуляц. порушень у крит. станах; нейрометаболічна корекція при гострій церебрал. недостатності різної етіології; кардіометаболічна адаптація при різних видах анестезії під час операцій в осіб із супут. серц.-судин. патологією.

Пр.: Реакции гемокоагуляции в кри­тических состояниях и ее коррекция: Учеб. пособ. Москва, 1984; Определение вида и оценка степени гипоксии в критических состояниях // Пробл. мед. науки та освіти. 2002. № 1; Нові принци­пи корекції метаболічного дисгомеоста­зу при токсикогіпнотичних комах // Укр. журн. екстремал. медицини ім. Г. Мо­­жаєва. 2004. № 3; Особливості тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами // Там само. № 4; Кардіометаболічна адаптація в умовах різних варіантів загальної анестезії у хворих з ішемічною хворобою серця // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2014. № 1 (спів­авт.).

Б. М. Даценко

Стаття оновлена: 2016