Лисенко Олександр Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисенко Олександр Борисович

ЛИ́СЕНКО Олександр Борисович (06. 02. 1946, Дніпропетровськ) – металофізик. Д-р фіз.-мат. н. (2010), проф. (2015). Закін. Дніпроп. ун-т (1969), де й працював; від 1978 – у Дніпродзержин. тех. ун-ті (Дніпроп. обл.): 1997–2000 – зав., 2000–10 – доц. каф. фізики твердого тіла, від 2010 – зав. каф. фізики конденсов. стану. Наук. дослідж.: закономірності нерівноваж. кристалізації в умовах гартування з рідкого стану, лазер. оплавлення поверхні та нагрівання аморф. сплавів; фіз. чинники, що відповідають за формування метастабіл. кристаліч. і аморф. фаз; технол. режими виготовлення нанокристаліч. сплавів.

Пр.: Влияние технологических факторов на состав, строение и свойства зоны лазерной химико-термической обработки // Физика и химия обработки материалов. 2001. № 2; Расчет скорости охлаждения при закалке сплавов из жидкого состояния // Физика и техника высоких давлений. 2004. Т. 14, № 1 (співавт.); Кинетическая модель массовой кристаллизации в приближении эффективных скоростей заро­ждения и роста кристаллов // Вісн. Дніпроп. ун-ту. Фізика. Радіоелектроніка. 2011. Вип. 18, № 2; Conditions of crystal nucleation processes suppression at the quenching from a liquid state // Physics and Chemistry of Solid State. 2013. Vol. 14, № 4 (співавт.); Thermal regimes and crys­tallization kinetics during casting light vitrify glass melt into a metal mold // Machines, Technologies, Materials. 2015. Issue 4 (співавт.).

В. Ф. Башев

Стаття оновлена: 2016