Лисенко Олександр Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисенко Олександр Іванович

ЛИ́СЕНКО Олександр Іванович (16. 09. 1952, Київ) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р тех. н. (1992), проф. (1995). Засл. діяч н. і т. України (2009). Держ. премія України у галузі н. і т. (2011). Закін. Київ. вище військ. авіац. інж. уч-ще (1974), де й працював від 1976; у 1991–99 – нач. відділу планування і кер-ва наук. роботою у ЗС України та нач. гол. упр. оборон. технологій Н.-д. центру Генштабу ЗС України (Київ); від 1999 – проф. каф. телекомунікацій Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідж.: оптимізація упр. склад. детермінов. і стохаст. си­стемами при непов. інформації про вектор стану системи; пошук оптимал. траєкторій з кінц. і нескінч. кількістю відгалужень; екол. проблеми військ. діяльності та телекомунікацій; безпроводові сенсорні системи, побуд. із використанням безпілот. літал. апаратів. Частина наук. праць закритого характеру.

Пр.: Оптимизация траекторий со спе­циальным типом ограничений // Тех. кибернетика. 1992. № 3; Оптимальное управление детерминированными со­ставными динамическими системами. К., 1995; Военная безопасность и проблемы конверсии оборонных технологий: Применение наукоемких тех­нологий двойного назначения для эко­логически безопасного энергоресур­сосберегающего управления качеством про­дукции народнохозяйственного назначения. К., 2002 (спів­авт.); A method of controlling the topology of aerial repe­aters network to improove structural infor­mation connectivity of wireless ad hoc networks // Science&Military. 2012. №1, Vol. 7 (спів­авт.); Математическая постановка задачи оптимизации движения группы летающих роботов на базе бес­пилотных летательных аппаратов // Наук. вісн. Академії муніцип. упр. Сер. Техніка. 2014. №1 (спів­авт.).

О. М. Тачиніна

Статтю оновлено: 2016