Лисенко Ольга Всеволодівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисенко Ольга Всеволодівна

ЛИ́СЕНКО Ольга Всеволодівна (09. 08. 1947, м. Новочеркаськ Ростов. обл., РФ) – піаністка, педагог, музично-громадська діячка. Дру­жина Віталія Романовича, мати Миколи Віталійовича молодшого Лисенків. Канд. мистецтво­знавства (1991). Лауреатка конкурсів хор. мист-ва ім. К. Стеценка (1–3 обл.; 1989–95) і респ. (1993). Закін. Київ. консерваторію (1974; кл. Б. Архимовича, А. Лисенко) та аспірантуру при Моск. консерваторії (1979; кер. В. Скатерщиков). Від 1973 працює у Нац. муз. академії України (Київ): від 1979 – ст. викл., від 1991 – доц., від 2004 – в. о. проф. Водночас 1994–99 – худож. кер. і заст. дир. Укр. нар. муніцип. ансамблю пісні і танцю «Вишгород» (Київ. обл.), від 1999 – худож. кер. київ. вокал.-хореогр. ансамблю «Україночка». Серед учнів – Н. Брояко, М. Євтим (Сло­ваччина), М. Ковалінас, С. Ковнір, М. Корунич (колишня Югославія), Д. Кузьмін, М. Лисенко молодший, Л. Пал (Угорщина), Н. Пономарчук, В. Сіренко, К. Такая (Японія). Співзасн. і президент Міжнар. благодій. культурно-наук. фонду ім. М. Лисенка (від 1993), авторка його проектів, реж. і худож. кер. твор. заходів у межах фестивал. проекту «Віковічні дже­рела» (від 2002). Л. – авторка й худож. консультантка концерт. симф. програм «М. Лисенко та його послідовники» (Донец. філармонія, Андріїв. церква в Києві; 2000–02). Голова президії секції «Мова сучасного мистецтва» щоріч. міжнар. конф. «Мова і культура» (2000–07). Авторка статей в енциклопед. вид. і періодиці. Упорядник першого у світі компакт-диску, присвяч. М. Лисенкові (Київ, 2002). Концертує, зокрема, у складі фортепіан. дуету (разом із С. Глух – від 1993, Н. Лисенко), а також із Нац. симф. оркестром України, камер. оркестром «Archi». Грала під кер-вом М. Лисенка молодшого, виступала разом із О. Богдановичем, Л. Давимукою, Р. Майбородою, В. Опеньком, О. Семчуком, М. Стеф’юк, М. Шопшею. Брала участь у міжнар. муз. фестивалях – хор. і духов. музики (1994, м. Шауляй, Литва; 1997, м. Утрехт, Нідерланди), «Джерела» (1993), «Світанок» (1994, м. Білгород-Дністровський Одес. обл.), пам’яті М. Лисенка «Віковічні джерела» (2002–07, Київ, Донецьк, Дніпро­петровськ, Феодосія (АР Крим), Мінськ, Новочеркаськ). У репертуарі понад 200 творів, зокрема: концерти для фортепіано з оркестром – С. Рахманінова, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена, Е. Ґріґа, К. Дебюссі, Дж. Ґершвіна, Ф. Пуленка; сонати – О. Скря­біна, С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича, А. Скарлатті, Й. Гайдна, Й. Брамса; фортепіанне тріо – М. Глінки, С. Рахманінова, Й. Брам­са; композиції різних жанрів М. Лисенка, А. Штогаренка, В. Ки­рейка, Л. Колодуба, І. Карабиця, Р. Шуманна, Ф. Шопена, Ф. Ліста та ін.

Пр.: Художественная интерпретация как эстетическая проблема // Эстет. аспекты худож. интерпретации: По мат. науч. исследования. Сер. Музыка. К., 1986. Вып. 4; Генезис профессиональной музыкальной исполнительской культуры // Мова і культура. К., 2004. Вип. 7, т. 3; Історичний аспект процесу формування системи професійного му­­зичного виконавства // УМ. 2005. Вип. 34; Формування системи професійного музичного виконавства у загальнокультурному процесі давніх цивілізацій Передньої й Малої Азії // Досліджен­ня. Досвід. Спогади: Зб. наук. пр. Київ. спец. муз. школи-інтернату ім. М. Ли­­сенка. К., 2005. Вип. 6; Система професійного музичного виконавства: ме­­тодологічні та гносеологічні питання // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2006. Вип. 58, кн. 12; Гносеологічні питання музично-виконавської практики в аспекті системи музичного смислоутворення // Наук. вісн. Київ. муз. уч-ща ім. Р. Ґлієра. К., 2006. Вип. 60.

О. М. Немкович

Стаття оновлена: 2016