Лисецький Федір Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лисецький Федір Миколайович


Лисецький Федір Миколайович

ЛИСЕ́ЦЬКИЙ Федір Миколайович (03. 08. 1958, с. Варварівка, нині у скла­ді Миколаєва) – географ. Д-р геогр. н. (1994), проф. (1995). Закін. Одес. ун-т (1980), де й працював: 1985–95 – доц. Водночас 1994–95 – заст. дир. Пд. цент­ру агроекології (Одеса); 1995–98 – проф. каф. географії, 1998–2010 – засн. і зав., від 2010 – проф. каф. природокористування і земел. кадастру Бєлгород. ун-ту (РФ); за сумісн. від 2003 – дир. Федерал.-регіон. центру аерокосміч. і назем. моніторингу об’єктів і природ. ресурсів. Наук. дослідж. у галузях географії ґрунтів, агроґрунто­знавства, агро- і геоекології, еволюц. географії. Один з укладачів кн. «Миколаївська область: Гео­графічний словник-довідник» (М., 1995).

Пр.: География Николаевской области: Природа, население, хозяйство. Н., 1990 (спів­авт.); Основы ландшафтно-экологического земледелия. Москва, 1994 (спів­авт.); Пространственно-вре­менная организация агроландшафтов. Белгород, 2000; Красная книга почв Белгородской области. Белгород, 2007 (спів­авт.); Воспроизводство почв в антро­погенно нарушенных ландшафтах лесостепи. Москва, 2009; Эрозион­ные катены на земляных фортифика­ционных сооружениях // Геоморфология. 2012. № 2 (спів­авт.); Развитие черноземов Днестровско-Прутского междуречья в голоцене // Почвоведение. 2013. № 5 (спів­авт.).

Літ.: Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2016