Лисий Микола Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисий Микола Іванович

ЛИ́СИЙ Микола Іванович (27. 02. 1967, с. Проскурівка Ярмолинец. р-ну Хмельн. обл.) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (2012). Закін. Військ. інж. ін-т (Ленінград, нині С.-Петербург, 1990). Відтоді працював у Нац. академії Держ. прикордон. служби Укра­їни, де пройшов шлях від викл. до нач. каф. транспорт. засобів спец. техніки (2013–15); від 2015 – нач. відділу НДІ Держ. прикордон. служби України (обидва – Хмельницький). Осн. напрям наук. дослідж. – розвиток і використання тех. засобів охорони кордону.

Пр.: Оцінка ефективності різних типів технічних засобів охорони сухопутного кордону // Зб. наук. пр. Нац. академії Держ. прикордон. служби України. Хм., 2011. № 55, ч. 2 (співавт.); Концеп­туальні напрямки комплексного контро­лю сухопутного кордону при врахуван­ні загроз воєнній безпеці дер­жави // Там само. № 56, ч. 2; Розробка методу зменшення неоднозначності визначення координат наземних об’єктів три­позиційною пасивною системою радіо­технічного контролю // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2013. № 1 (співавт.); Досвід охорони кордонів для України // Оборон. вісн. 2015. № 8 (співавт.).

В. А. Кириленко

Стаття оновлена: 2016