Лисицький Євген Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисицький Євген Федорович

ЛИСИ́ЦЬКИЙ Євген Федорович (02(14). 01. 1873, м. Слов’янськ, нині Донец. обл. – 04. 04. 1955, Харків) – ем­бріолог, гістолог. Проф. (1935). Закін. Харків. вет. ін-т (1898), де й працював (з перервою): 1917–55 – зав. каф. гістології та ембріології. 1907 захистив дис. «О мышцах деятельных и недея­тельных» на ступ. магістра. 1908–10 перебував у наук. відрядженні у Німеччині. Водночас від 1910 – у Харків. жін. мед. ін-ті: 1916–23 – проф., зав. каф. гістології й ембріології; від 1933 – зав. лаб. гістології, згодом – морфології Ін-ту експерим. ветеринарії; від 1940 – ст. н. с., від 1943 – зав. відділу нормал. та патол. морфології опорно-рухового апарату Укр. НДІ ортопедії та травматології (нині Ін-т патології хребта та суглобів НАМНУ; обидва – Хар­ків). Фахівець у галузях ембріології та регенерації кістки. Вивчав питання штуч. інкубації яєць с.-г. птиці на пром. основі, зокрема вплив зовн. чинників на розвиток зародків. Запропонував ембріо­гістол. метод аналізу розвитку ембріонів.

Пр.: Влияние количества переворачивания яиц кур на результаты инкубации // Докл. Всесоюз. совещания по птицеводству. Москва, 1929; Действие внешней среды на эмбриональ­ное развитие курицы при различных условиях инкубации // Тр. Харьков. вет. ин-та. 1932. Т. 21; Исследование патологии в эмбриональном развитии цы­пленка // Кормление, содержание и разведение домашних птиц. Москва, 1938; О выделительной функции почек у эмбрионов птиц и млекопитающих // Тр. Харьков. вет. ин-та. 1940. Т. 19, вып. 1; Процессы регенерации костной и хрящевой ткани при трансплантации и переломах костей // Там само. 1954. Т. 22.

Літ.: Е. Ф. Лисицкий: Некролог // ОТП. 1955. № 3; Бирка В. С. Лисицький Євген Федорович (1873–1955) // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001; Вол­ков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало ХХ вв. Био­логические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003.

В. С. Бирка

Стаття оновлена: 2016