Лисьонов Микола Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисьонов Микола Костянтинович

ЛИСЬО́НКОВ Микола Костянтинович (23. 07(04. 08). 1865, Москва – 11, за ін. даними – 14. 10. 1941, Одеса) – анатом. Д-р медицини (1896), проф. (1902). Закін. Моск. ун-т (1893), де й працював приват-доц. каф. топогр. ана­томії. 1902–16 – зав. каф. оператив. хірургії і топогр. анатомії, 1917–23 та 1930–41 – нормал. анатомії, 1923–30 – зав. н.-д. каф. морфології і фізіології Одес. мед. ін-ту. Відп. ред. ж. «Свободная школа» (від 1905), у 1906 за роз­повсюдження рев. статей був ув’язнений. Від 1924 викладав курс пластич. анатомії в Одес. по­літехнікумі образотвор. мист-ва, видав посібник «Пластическая анатомия: Руководство для художников» (Москва; Ленинград, 1925). Наук. дослідж. з питань нормал. і топогр. анатомії, оператив. та клін. хірургії, антропології. Запропонував тератоїдну теорію походження мозк. гриж, а також спосіб їхнього хірург. лікування, метод консервування анатом. препаратів.

Пр.: Лекции по топографической ана­томии и оперативной хирургии. Москва, 1908; Краткое руководоство по анатомии человека. С.-Пе­тербург; К., 1912; 1915; 1922; Краткий курс военно-хирургических операций: Учеб. О., 1915; Анатомо-физиологические основы физической культуры человеческого тела. Москва; Ленинград, 1927; Нормальная анатомия человека: Учеб. Мос­ква, 1932.

Літ.: Филатов В. Профессор Нико­лай Константинович Лысенков // Одес. мед. журн. 1928. № 2; Ильин И. И., Белявский А. И., Антоненко Л. А. Проф. Н. К. Лысенков – выдающийся анатом, талантливый педагог и общественный деятель // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1986. № 3; Вол­ков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Професори О(Н)У.

І. І. Ільїн, О. І. Білявський

Стаття оновлена: 2016