Лисяк Любов Валентинівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисяк Любов Валентинівна

ЛИСЯ́К Любов Валентинівна (05. 02. 1960, с. Шевченківка Верхньо­дніпров. р-ну Дніпроп. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2010), проф. (2011). Закін. Дніпроп. ун-т (1985). Відтоді працювала у Дні­проп. ПТУ № 55; у 1995–97 – зав. денного відділ., декан ф-ту фінансів підпр-в, 2000–01 – вче­ний секр., 2001–05 – декан фінанс. ф-ту, 2010–11 – зав. каф. бюджету та казначей. справи, від 2011 – проректор з наук. ро­боти Дніпроп. фінанс. академії. Наук. дослідж.: проблеми політ­економії; гроші, фінанси та кре­дит; бюджетна політика й упр. держ. бюджетом.

Пр.: Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України. К., 2009; Управління державним бюджетом Укра­їни. К., 2010 (спів­авт.); Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах. К., 2010 (спів­авт.); Бюджетна політика у регулюванні інвестиційної діяльності // Інвестиц.-інновац. аспекти впливу фінанс. інфраструктури на розвиток нац. госп-ва України. Дн., 2010; Впровадження програмно-цільо­вого методу планування видатків місцевих бюджетів в Україні // Формування ринк. економіки України: Зб. наук. пр. Л., 2013. Вип. 29, ч. 2.

О. Й. Шевцова

Стаття оновлена: 2016