Лисянський історичний музей - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лисянський історичний музей

ЛИ́СЯНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лисян. рай. відділу культури (Черкас. обл.). Засн. 1967 відповідно до рішення бюро Лисян. райкому КПУ як музейна кімната. Від 1968 – рай. краєзн. (пізніше – істор.) музей; від 1993 – держ. Спочатку розташовувався у приміщенні рай. б-ки, від 1-ї пол. 1970-х рр. – у власному. Наприкінці 1960-х рр. експозиція вміщувала портрети Героїв Корсунь-Шевченків. битви, експонати у 4-х вітринах (зуби викоп. мамонтів і акули, монети, папер. гроші різного часу, знаряддя праці кам’я­ного віку). В рад. період знач. внесок у становлення Л. і. м. і розвиток краєзнавства на Лисянщині зробили його дир. М. Бушин (був головою ради зі створення музею, разом з істориками С. Сазанівським, О. Миколен­ком та ін. зібрав перші музейні матеріали, провів перші екскурсії), А. Цокало, М. Лубко, В. Макушенко, Л. Гаврилюк, Н. Годована. У 1-й пол. 1990-х рр. під кер-вом В. Щербатюка проведено реконструкцію та реекс­позицію музею (1993–95 у Почапин. серед. школі діяла тимчас. музейна виставка з експонатів Л. і. м.). 1993 у рай. г. «Лисянщина» (від 2000 – «Понад Тікичем») почали регулярно дру­куватися краєзн. дослідж. під рубрикою «Державний музей інформує». Від 1996 музей випускає зб. віршів поетів Лисянщини, від 1997 – брошури, путівники, книги з історії Лисянки та сіл Лисян. р-ну. У вересні 1998 відбулася наук.-практ. конф. «Історія Лисянки та розвиток крає­знавства в краї». Експозиція розміщена у фойє (висвітлює історію музею, тему «Хліборобство, праця», виставлені карти-схеми земель Лисянки та р-ну в різні часи), 5-ти експозиц. (№ 1 – «Археологія, праісторія, трипіл. культура, княжа доба, козаччина»; № 2 – «Події періоду 18 ст. – 1930-і рр.»; № 3 – «Друга світ. війна на тер. Лисянщини», «Святкування дня Перемоги, зустрічі жит. Лисян. р-ну з ветеранами Великої Вітчизн. війни», «Розвиток різних галузей госп-ва у 1940–70-х рр.», «Участь лисянців у рад.-амер. протистоянні на Кубі на поч. 1960-х рр., воєн. діях на тер. Афганістану», «Лисян. р-н і процеси демократ. перетворення у 1980–90-х рр.», «Життя та діяльність видат. людей Лисянщини»; № 4 – «Етнографія»; № 5 – «Т. Шевченко у Лисянці», «Нумізматика», «Колекції») і 1 виставк. (картини та вироби місц. майстрів, матеріали з різних періодів історії краю) залах. У Л. і. м. представлено матеріали, присвячені Визв. війні під проводом Б. Хмельницького, гайдамац. руху, нац.-визв. боротьбі 1917–21, злочин. більшов. колективізації, голодомору 1932–33, нім.-фашист. окупації України та Лисян. р-ну, рад. підпіл. діяльності, Корсунь-Шевченків. наступ. операції 1944. Серед унікал. експонатів – знайдені на тер. р-ну артефакти різних археол. періодів (кам’яного віку – молоток, сокири, скребла, с. Семенівка; кам’яне тесло, с. Будище; трипіл. культури – уламки кераміки, горщик, с. Семенівка; деталь зернотерки, Лисянка; наконечник списа скіф. воїна, с. Почапинці) і рештки кісток давніх тварин (уламок бивня та зуби мамонта, Лисянка; а також уламок кістки зубра з Юрків. кар’єру в м. Ватутіне Черкас. обл.); речі давньорус. часу (наконечник і чересло від важкого дерев’яного плуга, заліз. серп, меч), деталі козац. пістоля, рушниці, люльки, гайдамац. ножі, вила, спис; знаряддя праці, побут. речі, одяг, прикраси 19 – поч. 20 ст.; «обріз» пов­сталого селянина періоду колективізації; грош. знаки Рос. імперії, Війська Донського, армій О. Колчака, А. Денікіна, УНР, Рос. Тимчас. уряду, РРФСР, СРСР, ін. країн світу; колекція мінералів; низка фотокопій документів, картин, фотографій, які висвітлюють історію України та Лисянщини. Зберігається копія листа П. Куліша до Д. Каменського від 16 липня 1860, в якому він розповідає про своє перебування в Лисянці. Дир. – В. Діженко (від 1995).

Літ.: Щербатюк В. М. Лисянський державний районний історичний музей. К., 1997.

О. В. Савченко, А. І. Шушківський

Стаття оновлена: 2016