Литвак Олег Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвак Олег Михайлович

ЛИТВА́К Олег Михайлович (28. 08. 1949, с. Олещин Тлумац. р-ну Стані­слав., нині Івано-Фр. обл. – 18. 09. 2019, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2002), проф. (2004), чл.-кор. НАПрНУ (2008). Нар. депутат України (1998–2002). Засл. діяч н. і т. України (2009). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 1999, 2008). Закін. Харків. юрид. ін-т (1974). Відтоді працював у органах прокуратури, зокрема 1987–90 – слідчий із особливо важливих справ при Ген. прокурорі СРСР (Москва); 1991–92 – заст. нач. Упр. із розслідування особливо важливих справ прокуратури СРСР; 1992–94 – 1-й заст. Ген. прокурора й нач. Гол. слідчого упр. Ген. прокуратури України; 1996–97 – пом. Президента України з правових питань, голова Координац. ком-ту боротьби з корупцією і організов. злочинністю при Президентові України, дир. Нац. бюро розслідувань України Адміністрації Президента України; 1997–98 – в. о. Ген. прокурора України; 1997–2000 – чл. Координац. ради з питань судово-правової реформи при Президентові України; 1999–2000 – позаштат. радник Президента України. У ВР України 3-го скликання – заст. голови Ком-ту з питань нац. безпеки і оборони, чл. Комісії з розроблення проектів Цивіл. і Кримінал. кодексів України, фракцій СДПУ(о), «Єдність». Водночас від 1998 – на викладац. роботі у ВНЗах; 2003–04 і 2005–07 – пров. н. с. Ін-ту держави і права НАНУ (Київ); 2007–08 – радник Президента України з правових питань; 2008–10 – кер. Гол. служби з питань діяльності правоохо­рон. органів Секретаріату Пре­зидента України; 2014–16 – рек­тор Нац. академії прокуратури України (Київ). Досліджував кримінол. проблеми злочинності, проблеми кримінал. права, кри­мінал.-виконав. права, соціології, кримінал. психології, судо­устрою та орг-ції роботи правоохорон. органів.

Пр.: Злочинність, її причини та профілактика. К., 1997; Функції прокуратури України. Хм., 1998 (співавт.); Державний вплив на злочинність. К., 2000; Держава і злочинність. К., 2004; Проблеми застосування амністії та здійснення помилування. К., 2009 (співавт.); Осно­ви прокурорської діяльності. Дрогобич, 2012 (співавт.); Моніторинговий кримінологічний аналіз окремих видів злочинів в Україні (2013–2014 роки): Наук.-практ. посіб. К., 2015 (співавт.).

П. Д. Біленчук

Статтю оновлено: 2019