Литвак Петро Венедиктович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвак Петро Венедиктович

ЛИТВА́К Петро Венедиктович (28. 06. 1930, с. Топори, нині Ружин. р-ну Житомир. обл. – 16. 10. 2007, Житомир) – ботанік. Д-р біол. н. (1977), проф. (1977). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1955). Пра­цював на Поліс. агролісомеліорат. дослід. станції Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації (Жи­томир, 1958–69); від 1969 – у Держ. агроекол. ун-ті (Житомир): зав. каф. ботаніки та фізіології рослин (1971–91), селекції та насінництва (1991–99), екології лісу та меліорації (1999–2007), водночас – декан агроном. ф-ту (1977–81) та ф-ту ліс. госп-ва (2001–02, також брав участь у створенні). Наук. дослідж. зі збе­реження та відтворення фітобіол. різноманіття ліс. екосистем. Спів­укладач «Атласу рослин природних і штучних екосистем» (2004), «Словника еколого-біологічних термінів» (2006; обидва – Житомир).

Пр.: Ботаническая география с осно­вами экологии растений: Учеб. пособ. Москва, 1986; 1994 (спів­авт.); Дре­весные растения ботанического сада Житомирского сельскохозяйственного института. К., 1992 (спів­авт.); Берези карельська і українська. Ж., 1998 (спів­авт.); Лесные экосистемы Полесья Укра­ины. Ч. 1. Боры и суборы. Ж., 2001; Скарби лісових екосистем Полісся. Ж., 2006 (спів­авт.).

В. М. Микитюк

Стаття оновлена: 2016