Литвин Олег Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвин Олег Миколайович

ЛИТВИ́Н Олег Миколайович (05. 11. 1942, с. Биків Мостис. р-ну Львів. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (2009), премія ім. В. Глушкова НАНУ (2005). Закін. Бердян. пед. ін-т (Запоріз. обл., 1964). Працював 1967–72 в Ін-ті проблем ма­шинобудування АН УРСР (Харків); 1972–80 – у Харків. відділ. водного госп-ва пром. підпр-в ВНДІ ВОДГЕО; від 1980 – в Укр. інж.-пед. академії (Харків): 1995–2009 – зав. каф. приклад. математики, від 2009 – зав. каф. вищої та приклад. математики. Осн. напрями наук. діяльності: обчислюв. математика, теорія наближення функцій багатьох змінних, наближені методи розв’я­зання гранич. задач для диференц. рівнянь з частин. похідними.

Пр.: Класична формула Тейлора, її узагальнення та застосування. К., 1973 (спів­авт.); Інтерлінація функцій. Х., 1992; Інтерлінація функцій та деякі її застосування. Х., 2002; Дивідіріальні та мультигральні числення. К., 2006; Математичне моделювання в комп’ютер­ній томографії з використанням інтерфлетації функцій. Х., 2008 (спів­авт.); Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур’є функцій двох змінних з ви­користанням сплайн-інтерлінації функ­цій. Х., 2009 (спів­авт.); Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування: В 2 т. К., 2011 (спів­авт.).

Літ.: Теорія наближення функцій бага­тьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій: наукова школа доктора фізико-математичних наук, професора Литвина Олега Миколайовича // Наук. школи Укр. інж.-пед. академії. Х., 2011; Литвин Олег Миколайович: Біобібліогр. по­­кажч.: До 70-річчя з дня народж. Х., 2012.

С. В. Драгун

Статтю оновлено: 2016