Литвин Юрій Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Литвин Юрій Якович


Литвин Юрій Якович

ЛИТВИ́Н Юрій Якович (12. 09. 1929, с. Паш­ківка, нині Макарів. р-ну Київ. обл. – 09. 01. 2000, Тернопіль, похов. у Києві) – економіст. Д-р екон. н. (1976), проф. (1977). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Київ. фінанс.-екон. ін-т (1953), де й працював (нині екон. ун-т): 1973–88 – зав. каф. бухгалтер. обліку; від 1989 – зав. каф. бухгалтер. обліку і аудиту в с. госп-ві Терноп. академії нар. госп-ва. Досліджував проблеми підвищення оперативності й аналітичності бухгалтер. обліку в с. госп-ві.

Пр.: Облік на тваринницьких фермах колгоспів. К., 1963; Теоретические основы нормативного учета затрат на производство в сельском хозяйстве. К., 1970; Нормативный метод учета в сельском хозяйстве. К., 1985; Оперативний облік і контроль в умовах госп­розрахунку. Л., 1992 (спів­авт.); Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: Навч. посіб. Т., 1998 (спів­авт.).

Літ.: Дерій В. А. Талант вченого і орга­нізатора облікової науки // Світ бух­галтер. обліку. 1997. № 6; Моссаков­ський В. Б. Литвин Юрій Якович (1929–2000) // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

Статтю оновлено: 2016