Литвинов Валентин Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвинов Валентин Борисович

ЛИТВИ́НОВ Валентин Борисович (06. 07. 1935, Київ – 25. 12. 2006, там само) – лікар-психіатр, фармаколог. Д-р мед. н. (1990). Закін. Київ. мед. ін-т (1960). Працював лікарем. Від 1965 – у Київ. НДІ фармакології та токсикології: 1991 – гол. н. с.; 1991–92 – заст. дир. з наук. роботи Київ. мед. ін-ту Укр. асоц. нар. медицини; 1992–94 – радник з мед. питань представника Президента України у Моск. р-ні Києва; 1994–99 – заст. голови, гол. н. с. Ком-ту з контролю за наркотиками, гол. н. с. Фармакол. ком-ту МОЗ України; від 2000 – в Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології (Київ): від 2005 – зав. лаб. біохімії та патофізіології за­леж. станів. Наук. дослідж. з питань експерим. психофарма­кології, клін. психіатрії та наркології, психофармакотерапії. Брав участь у створенні та впро­вадженні у мед. практику лікар. препаратів «Алоксим» та «Корвалдин».

Пр.: Влияние холинэргических средств на поведение и биопотен­циалы мозга животных // Фармакология и токсикология: Сб. К., 1976; Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин: Довід. К., 1996 (спів­авт.); Нейробиология депрессивных расстройств // Арх. психиатрии. 2003. Т. 9, № 1(32) (спів­авт.); К патогенезу исключительных состояний // Там само. 2004. Т. 10, № 3, 4 (спів­авт.); Депрессивные расстройства у лиц пожилого возраста. Пробле­мы распознания, диагностики и лечения // Пробл. старения и долголетия. 2004. № 3.

С. В. Покровська

Стаття оновлена: 2016