Литвинов Валерій Андроникович — Енциклопедія Сучасної України

Литвинов Валерій Андроникович

ЛИТВИ́НОВ Валерій Андроникович (20. 05. 1938, м. Бірськ, Башкортостан, РФ) – фахівець в галузі інформаційних систем і технологій. Д-р тех. н. (1979), проф. (1985). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Закін. Київ. політех. ін-т (1960). Відтоді працював в Ін-ті кібернетики АН УРСР; 1965–93 – в Ін-ті автоматики: зав. лаб., відділу машин. оброб­ки інформації в АСК пром-стю; 1993–96 – гол. н. с., 1999–2003 – дир. Центру інформатики Мін-ва культури України; 1996–99 – гол. н. с., від 2003 – пров. н. с. відділу інтелектуал. інформ.-аналіт. систем Ін-ту проблем матем. машин і систем НАНУ; водночас від 2011 – проф. каф. інформ. систем Нац. ун-ту харч. технологій (усі – Київ). Напрями наук. діяльності: технологія підготовки, контролю, зберігання та оброблення даних у людино-машин. системах; інтерфейс користувача.

Пр.: Алгоритм произвольно-последовательной обработки файлов // Кибернетика. 1975. № 6; Технология обработки данных в АСУП. К., 1978 (спів­авт.); Контроль достоверности и восстановление информации в человеко-машинных системах. К., 1986 (спів­авт.); Предик­тивний тайпінг в інтерфейсі ко­ристувача інформаційно-пошукової системи // Матем. машини і системи. 2013. № 4 (співавт.).

М. Г. Ієвлєв

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
М. Г. Ієвлєв . Литвинов Валерій Андроникович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55168 (дата звернення: 15.04.2021)