Литвинов Володимир Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Литвинов Володимир Дмитрович


Литвинов Володимир Дмитрович

ЛИТВИ́НОВ Володимир Дмитрович (16. 04. 1936, с. Черкаське, нині смт Сло­в’ян. р-ну Донец. обл.) – філософ, мовознавець, перекладач. Д-р філос. н. (2003). Чл. НСПУ (1989). Закін. Львів. ун-т (1963). Відтоді працював у Ніжин. пед. ін-ті (Черніг. обл.): викл. латини та класич. літ-ри, зав. відділу іноз. мов; від 1980 – в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): від 2006 – пров. н. с.; водночас 1991–2010 – проф. каф. мовознавства Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Досліджує історію укр. філософії 15–18 ст. Брав участь в укладанні вид.: «Філософські твори» (у 3-х т., 1979–81) та «Фі­лософські праці. Вибране» (2012) Ф. Прокоповича, «Зібрання тво­рів. Філософські праці» І. Франка (у 50-ти т., т. 45, 1986), «Історія філософії на Україні» (у 3-х т., 1987, т. 1), «Українська література ХІV–ХVІ ст.» (1988), «Тисяча років української суспільно-політичної думки» (у 9-ти т. 14-ти кн., т. 4 у 3-х кн., 2001). Співупорядник зб. «Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Мо­гилянской академии» (1982). Уклав підручники «Латинська мова» (1990, спів­авт.; 1996), «Ла­тинська мова. Елементарний курс» (1996; 2002), «Латинсько-український словник. Тексти. 500 крилатих висловів» (1993, спів­авт.), «Латинсько-український словник» (1998), «Довідник з граматики латинської мови» (2008). Переклав із лат. мови сатиру «Похвала Глупоті» Еразма Роттердамського (1981; 1993; 2012), зб. «Байки» Федра (1986), антологію «Українські гуманісти епохи Відродження» (1995, ч. 1, 2), «Про державу. Про закони. Про природу богів» М.-Т. Ціцерона (1998), «Теологічно-політичний трактат» Б. Спінози (2003), «Твори» С. Оріховського (2004), поему «Дніпрові камени» І. Дом­бровського («Україна. Дорога до себе: Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст.», у 10-ти т., т. 2, 2008), зб. «Золота латина: 2000 латинських крилатих висловів» (2010; 2013). Усі зазначені книги опубл. у Києві. Також перекладає з нім. і польс. мов.

Пр.: Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України. 1984; Гуманістичні і реформаційні ідеї на Укра­їні (XVI – початок XVII ст.). 1990 (спів­авт.); Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – початку XVII ст.). 2000; «Католицька Русь» (Вне­сок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVІ ст.): Істор.-філос. нарис. 2005; Україна в пошуках своєї ідентичності: (Істор.-філос. нарис). 2008; Ukraine: Seeking its Identity. The XVI th – early XVII th cen­turies. 2012; Станіслав Оріховсь­кий: Істор.-філос. портрет. 2014 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2016