Литвинов Григорій Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвинов Григорій Сергійович

ЛИТВИ́НОВ Григорій Сергійович (11. 07. 1943, м. Владивосток, РФ) – біо­фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1994), проф. (2001). Закін. Київ. ун-т (1967), де 1971–90 й працював. 1990–94 – дир. Ін-ту фізики живого Міжгалуз. наук.-інж. центру «Відгук» при КМ України; 1994–95 – зав. відділу фізики біол. систем Ін-ту фізики НАНУ; 1998–2003 – проф. каф. соц. і гуманітар. політики, 2003–04 – зав. каф. інформатизації держ. упр., водночас 2000–03 – вчений секр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України; 1995–98 – проф. каф. автоматизації та програмування динаміч. об’єктів і систем, 2004–09 – ректор Міжнар. ун-ту фінансів (усі – Київ); від 2009 – проф. каф. пром. біотехнології Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Напрями наук. дослідж.: спектроскопія, біофізика, молекулярна біологія та генетика вірусів, фіз. методи в мікробіології, синергетика біол. та соц. систем, електронні інформ. тех­нології в упр. та моделюванні склад. об’єктів і процесів.

Пр.: Проявление экситонных состояний в спектрах спонтанного комбинационного рассеяния света // Современ. пробл. оптики и ядер. физики. К., 1974; Индуцированные миллиме­тровым излучением изменения в коле­бательных спектрах b-аланина // Докл. АН УССР. Сер. А. 1990. № 11; Перестройки в поляризованных ИК спектрах глицин-содержащих кристаллов под действием миллиметрового излучения // Оптика и спектроскопия. 1992. Т. 75, № 3; Energy states of bioobjects under mm-wave field action // Physics of the Alive. 1993. Vol. 1, № 1; Адсорбция глицина углеродными нанотрубками // Доп. НАНУ. 2012. № 9 (співавт.); Біотех­нологічні аспекти аналізу мікрофлори сільськогосподарської птиці // Біотехнологія. 2014. Т. 7, № 4 (співавт.).

Б. Ф. Рудько

Стаття оновлена: 2016