Литвинов Степан Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвинов Степан Андрійович

ЛИТВИ́НОВ Степан Андрійович (02(14). 08. 1898, с. Чурсіно Курської губ., Росія – 29. 12. 1982, Київ) – педагог. Д-р пед. н. (1971), проф. (1971). Закін. Харків. ІНО (1926). Працював 1929–39 у Харків. пед. ін-ті: від 1934 – зав. каф. педагогіки, заст. дир. з навч.-наук. роботи; від 1939 – у Київ. пед. ін-ті (з перервою): до 1950 – заст. дир. з навч.-наук. роботи, 1950 – зав. каф. спец. педагогіки, 1951–68 – зав., від 1968 – проф. каф. заг. педагогіки; 1941–43 – інспектор, зав. Ілій. райвно Алма-Атин. обл. (нині Алмати). Вивчав питання орг-ції вихов. роботи у школі-інтернаті, історію розвитку освіти та педагогіки, зокрема пед. спадщину Г. Сковороди, А. Макаренка, Н. Крупської, Я.-А. Коменського, К. Ушин­­ського. Автор розділів у підручнику «Педагогіка» (1941), кн. «Ме­­тодика виховної роботи в школі-інтернаті» (1963), «Народ­­на освіта і педагогічна наука в Українській РСР. 1917–1967» (1967, спів­авт.; усі – Київ), «Очер­­ки истории школы и педагогической мысли народов СССР. ІІ пол. ХІХ в.» (Москва, 1976).

Пр.: Педагогічна наука на Україні за 40 років Радянської влади // Наук. зап. Київ. пед. ін-ту. 1957. Т. 28; Педагогіка і життя. К., 1967; Г. С. Сковорода про виховання і розвиток розуму // Пед. ідеї Г. С. Сковороди. К., 1972; Історія педагогіки: Навч. посіб. К., 1973 (спів­авт.).

Літ.: Майборода В. К., Лесик Г. В. Степан Андрійович Литвинов: учитель, вчений, інтелігент. Лг., 2011.

В. К. Майборода

Статтю оновлено: 2016