Колегіум польських і українських університетів — Енциклопедія Сучасної України

Колегіум польських і українських університетів

КОЛЕ́ГІУМ ПО́ЛЬСЬКИХ І УКРАЇ́НСЬКИХ УНІВЕРСИТЕ́ТІВ Європейський – польсько-укра­­їнська освітня установа. Засн. 2000 у Любліні з ініціативи Б. Осадчука та за підтримки Є. Клочовскі та Є. Ґедройца, сту­­дії розпочато 2001. У створенні взяли участь Ун-т М. Кюрі-Скло­­довської (Люблін), Люблін. катол. ун-т, Київ. і Львів. ун-ти, Нац. ун-т «Києво-Могилян. академія». Ко­­легіум зміцнював культ.-осв. вза­­ємодію між Польщею та Україною; функціонував як освітня лан­­ка підготовки фахівців через міжнар. аспірантуру гуманітар., правн. та екон. спеціалізацій, де навч. здобувачі насамперед з України і Польщі, а також Білорусі, Литви, Словаччини, Казах­­стану. З лекціями виступали Д. Бінґен, Д. Бовуа, І. Вакарчук, О. Гнатюк, Я. Грицак, Н. Дейвіс, Ш. Дельсоль, М. Жулинський, Я. Ісаєвич, Г. Касьянов, Г. Куп­­рі­­янович, М. Маринович, А. Міхнік, П. Моро, Ґ. Мотика, Б. Осад­чук, Д. Павличко, О. Пахльовсь­­ка, Є. Шацькі. Загалом до 2010 студії завершили 125 осіб. 2011 колегіум ліквідовано, на його базі організов. Центр Сх. Європи Ун-ту М. Кюрі-Склодовської.

Літ.: Кабачій Р. Польсько-укра­­їнсь­­кий колеґіум у Любліні: втрачене, досягнуте і перспективне // Укр. альм. – 2005. Варшава, 2005.

М. І. Зимомря

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Зимомря . Колегіум польських і українських університетів // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5521 (дата звернення: 12.05.2021)