Литвинова Надія Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвинова Надія Володимирівна

ЛИТВИ́НОВА Надія Володимирівна (30. 09. 1948, Берлін) – біохімік. Канд. біол. (1978), д-р мед. (1994) н. Закін. Київ. мед. ін-т (1972). Від 1976 працює в Ін-ті фармакології та токсикології НАМНУ (Київ): від 2001 – гол. н. с. Вивчає молекулярні механізми вільнорадикал. ушкодження біол. мембран за умов впливу на організм токсикантів (фосфор- та хлор­орган. пестицидів, важких металів тощо), фармакол. ефекти і механізми взаємодії ненаркотич. аналгетиків з клітин. структурами при больовому синдромі; обґрунтовує принципи та за­соби фармакол. корекції ушкоджень біоструктур, що виникають за умов хім. патології.

Пр.: Свободнорадикальные механиз­мы повреждения биоструктур при химической патологии и принципы фармакологической коррекции // Мат. к 60-летию Ин-та фармакологии и токсикологии АМНУ. История, итоги и перспективы науч. исследований. К., 1994; Антиок­сидантные и противовоспалительные свойства новых производных арил­амидов пиридинкарбоновых кислот // Журн. АМНУ. 2000. Т. 6, № 1; Дослідження антиоксидантних та мембранотропних властивостей нових S-вмісних похідних хіназолонів // Фармакологія та лікар. токсикологія. 2008. № 1–3; Антиоксидантна та церебропротекторна дія N-, S-вмісного похідного хіназолону за гострої ішемії головного мозку в щурів // УБЖ. 2012. Т. 84, № 5 (усі – спів­авт.).

С. В. Покровська

Стаття оновлена: 2016