Литвинчук Георгій Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвинчук Георгій Семенович

ЛИТВИНЧУ́К Георгій Семенович (27. 06. 1931, м. Ростов-на-Дону, РФ – 09. 08. 2006, Одеса) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1969), проф. (1969). Засл. діяч н. і т. УРСР (1989). За­кін. Ростов. ун-т (1955), де 1958–64 й працював. 1964–74 – зав. каф. матем. аналізу Одес. ун-ту; 1974–86 – засн. і зав. відділу матем. моделювання екон.-екол. систем Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР; 1986–92, 2004–06 – засн. і зав. відділу сингуляр. інтеграл. рівнянь та крайових задач Відділ. гідроакустики (Одеса) Мор. гідрофіз. ін-ту НАНУ. 1992–2004 жив і працював у Пор­тугалії: 1992–94 – у відділі математики Вищого тех. ін-ту (Лісабон); 1994–2004 – проф. Ун-ту о-ва Мадейра. Осн. напрям наук. дослідж. – сингулярні інтеграли та інтеграл.-функціонал. оператори, крайові задачі теорії аналіт. функцій та їх узагальнень. Розвинув метод побудови нетерової теорії сингуляр. інтеграл. рівнянь та за допомогою цього методу здобув критерій нетеровості та формулу для індекса сингуляр. інтеграл. оператора зі зсувом Карлемана.

Пр.: Краевые задачи и сингулярные интегральные уравнения со сдвигом. Москва, 1977 (китай. перекл. – Пекін, 1982); Применение математических методов к прогнозированию и управлению качеством водных ресурсов речных бассейнов. К., 1979; Факторизация ма­триц-функций. Москва, 1984 (спів­авт.; англ. перекл. – Базель; Берлін, 1984); Математические модели экономико-экологических процессов. Москва, 1986; The method of conformal gluing for the Haseman Boundary Value Problem on an Open Contours // Complex Variable. 1996. Vol. 28 (спів­авт.); Solvability Theo­ry of Boundary Value Problems and Sin­­gular Integral Equations with Shift. Dord­recht, 2000.

Літ.: Владимиров В. С., Кудрявцев Л. Д. Георгий Семенович Литвинчук (К шестидесятилетию со дня рожд.) // УМЖ. 1992. Т. 47, вып. 1; Professor Georgii Se­­menovich Litvinchuk (1931–2006) // Com­plex Analysis and Operator Theory. 2008. Vol. 2, № 2; Професори О(Н)У.

В. Є. Круглов

Статтю оновлено: 2016