Литвиченко Ольга Миколаївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литвиченко Ольга Миколаївна

ЛИТВИЧЕ́НКО Ольга Миколаївна (20. 02. 1942, с. Березівка Маньків. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – фізико-хімік, лікар-гігієніст. Канд. фіз.-мат. (1970), д-р біол. (1999) н. Закін. Краснояр. пед. ін-т (РФ, 1963). Працювала 1963–68 у Моск. пед. ін-ті; від 1969 – в Ін-ті гігієни та мед. екології НАМНУ (Київ): від 2002 – гол. н. с. Розробляє методи визначення наявності канцероген. сполук різних класів в об’єктах довкілля, обґрунтовує їхні гігієн. нормативи та оцінки ризику впливу на людину за різних шляхів надходження до організму і різних рівнів сумар. канцероген. навантаження.

Пр.: Канцерогены в табачном дыме // Довкілля та здоров’я. 1997. № 3; До питання про канцерогенний ризик ком­бінованої дії побічних продуктів хлорування води (експериментальні дослідження) // Гігієна насел. місць. К., 2003. Вип. 42 (спів­авт.); Канцерогенная опа­сность хлороформа и других побоч­ных продуктов хлорирования питьевой воды // ГиС. 2009. № 3 (спів­авт.); Химические канцерогены в воздухе жи­лых помещений – риск онкологических заболеваний для человека // Здоровье и окружающая среда: Сб. науч. тр. Минск, 2013.

Р. В. Савіна

Стаття оновлена: 2016