Литкін Василь Ілліч - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литкін Василь Ілліч

ЛИ́ТКІН Василь Ілліч (Лыткин Василей Илля; псевд. – Илля Вась; 15(27). 12. 1895, с. Тентюково, побл. м. Усть-Сисольськ, нині Сиктивкар, РФ – 27. 08. 1981, Москва, похов. у Сиктивкарі) – комі поет, мовознавець-угрозна­вець, перекладач. Д-р філол. н. (1947), акад. Фін. АН (1969). Чл. СП СРСР (1958). Засл. діяч н. і т. Комі АРСР і РРФСР (1965). Держ. премія Комі АРСР ім. І. Куратова (1969–70). Учасник 1-ї світ. війни, воєн. дій 1918–20. Закін. філол. ф-т 1-го Моск. ун-ту (1925). Наук. відрядження до Фінляндії, Німеччини, Угорщини. 1927 склав екстерном іспит з фіно-угор. філології у Будапешт. ун-ті (отримав ступ. д-ра філософії). Працював у Москві: доц. з фіно-угристики Ун-ту (1930–33); водночас – викл. Комі пед. ін-ту (від 1932); зав. каф. рос. мови низки пед. ін-тів. 1933 безпідставно за­арешт., засудж. до 5-ти р. Ре­абіліт. 1956. Від 1959 – зав. сектору фіно-угор. мов Ін-ту мово­знавства AH СРСР (Москва). Один з основоположників сучас. комі літ-ри, співзасн. комі літературознавства. Від 1930-х рр. брав активну участь у виробленні літ. норми комі мови, переведенні комі абетки на лат. шрифт. Наук. дослідж.: давньоперм. писемність, істор. розвиток комі народу та його мови, живі говірки сучас. комі мови. Підготував підручники з комі мови, монографії. Перші вірші опубл. 1918. Твори 1920 – поч. 1930-х рр. проникнуті ліризмом, патріот. почуттями. Поема «Мунöны» («Йдуть», Сиктивкар, 1927) присвяч. подіям 1918–20 у Комі. Автор віршов. казок (зб. «Сказки Ильи Вася», Сыктывкар, 1975), поезій для дітей, оповідань комі мовою. Комі мовою переклав деякі вір­ші рос. (О. Пушкіна, Ф. Тютчева, В. Маяковського, К. Чуковсь­кого, Д. Бєдного) та угор. (Ш. Петефі) поетів, а також Т. Шевченка.

Пр.: Коми грамматика. Москва, 1925. Ч. 1; 1929. Ч. 2; Материалы по коми грамматике. Москва, 1929; Очерк коми диалектов // Зап. Об-ва изучения Коми края. Сыктывкар, 1930. Т. 5; Древнепермский язык. Москва, 1952; Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам. Москва, 1955; Коми-язьвинский диалект. Москва, 1961; Исторический вокализм пермских языков. Москва, 1964.

Літ.: Куштисев Е. Василий Ильич Лыт­кин (Илля Вась). 1963; Коми ученый и писатель В. И. Лыткин (Илля Вась): К 75-летию со дня рожд. 1970; Марты­нов В. И. Лыткин Василий Ильич // Литераторы земли Коми: Биобиблиогр. слов. 2000 (усі – Сиктивкар).

Б. В. Хоменко

Стаття оновлена: 2016