Литовченко Анатолій Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Литовченко Анатолій Степанович


Литовченко Анатолій Степанович

ЛИТО́ВЧЕНКО Анатолій Степанович (18. 05. 1941, с. Бугрувате Охтир. р-ну Сум. обл. – 20. 05. 2007, Київ) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989). Закін. Харків. ун-т (1966). Працював 1967–69 в Ін-ті геол. наук АН УРСР; 1969–2007 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудо­утворення НАНУ (обидва – Київ): 1989–93 – пров. н. с., 1993–2007 – зав. відділу радіоспектроскопії мінерал. речовини. Напрями наук. дослідж.: радіоспектро­скопія мінерал. речовини (мінерали, їх синтет. аналоги, біомінерали), кінетика та механізми дегідроксилації в мінералах, ра­діац. стійкість мінералів, проблеми нано-, біомінералогії та висо­котемператур. надпровідності.

Пр.: Особенности кристаллохимии слоистых силикатов и алюмосиликатов по данным радиоспектроскопии. К., 1973; Радиоспектроскопия слюд и амфи­болов. К., 1980; Радиоспектро­скопия полевых шпатов. К., 1981; Радиоспектроскопические свойства неорганических материалов. К., 1987; Influence of temperature and uranium on the radiation stability of zircon // Nucl. Mat. 2005. Vol. 37; Кінетика радіаційно-хімічного окиснення заліза в структурах гастингситів // МЖ. 2007. Т. 29, № 1 (усі – спів­авт.).

Літ.: Кавуненко О. Углиб до земних надр // Знання та Праця. 1982. № 1; Брик О. Б., Калініченко А. М. та ін. Литов­ченко Анатолій Степанович (1941–2007) // Зап. Укр. мінералог. т-ва. 2007. Т. 4; Па­м’яті Анатолія Степановича Литов­ченка // МЖ. 2007. № 3; Анатолій Сте­панович Литовченко. Спогади про вче­ного та людину. К., 2012.

Статтю оновлено: 2016