Литовченко Владислав Антонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литовченко Владислав Антонович

ЛИТО́ВЧЕНКО Владислав Антонович (04. 04. 1969, с. Лукачани Кельменец. р-ну Чернів. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2009), проф. (2013). Закін. Чернів. ун-т (1993), де від­тоді й працює: від 2012 – проф. каф. матем. моделювання, від 2014 – проф. каф. диференціал. рівнянь. Напрями наук. дослідж.: уніфікація класів параболіч. диференціал. і псевдодиференціал. систем рівнянь та задача Коші; простори осн. і уза­гальнених функцій.

Пр.: Задача Коши для параболичес­ких по Шилову уравнений с коэффи­циентами, зависящими от времени // Сибир. матем. журн. 2004. Т. 45, № 4; Задача Коші для одного класу псевдодиференціальних систем з цілими ана­літичними символами диференціюван­ня // УМЖ. 2006. Т. 56, № 9; Задача Коши для параболических систем с операторами свертки в периодических пространствах // Матем. заметки. 2007. Т. 82, № 6; Задача Коши для одного класса эволюционных систем па­­раболического типа с неограни­ченными коэффициентами // Дифференциал. уравнения. 2008. Т. 44; Стабилизация решений параболических систем типа Шилова с неотрицательным родом // Сибир. матем. журн. 2014. Т. 55, № 2 (спів­авт.).

І. М. Черевко

Стаття оновлена: 2016