Лифар Владислав Віталійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лифар Владислав Віталійович

ЛИ́ФАР Владислава Віталіївна (27. 06. 1977, Запоріжжя) – економіст. Д-р екон. н. (2013). Закін. Запоріз. тех. ун-т (1999), де й працює: від 2013 – зав. каф. маркетингу. Наук. дослідж.: використання логістики на пром. підпр-вах і в регіон. менеджменті; створення логістич. систем, транс­портно-логістич. центрів; формування та реалізація тран­зит. потенціалу регіону (запропонувала оригін. методику його оцінювання).

Пр.: Комерційна логістика та методика розрахунку логістичних витрат // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2001. № 416; Фактори формування тран­зитного потенціалу регіону // Екон. про­стір: Зб. наук. пр. Дн., 2011. № 53; До­слідження транзитного потенціалу регі­ону та його оцінювання // Наук. вісн. Нац. лісотех. ун-ту України. Л., 2012. Вип. 22; Транзитний потенціал регіону: теорія, методологія, практика. Д., 2012.

В. С. Шахова

Стаття оновлена: 2016