Лихова Софія Яківна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лихова Софія Яківна

ЛИХОВА́ Софія Яківна (27. 09. 1957, м. Ду­бровиця Рівнен. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2007). За­кін. Київ. ун-т (1980). Працювала у Ін-ті держави і права АН УРСР (Київ, 1980–88); викладала у Київ. ун-ті культури і мист-в (1988–99) та Київ. ун-ті (1990–2011); від 2011 – зав. каф. кримінал. права і процесу Юрид. ін-ту Нац. авіац. ун-ту (Київ). Наук. дослідж.: пра­вові основи забезпечення прав і свобод людини та громадянина, імплементація європ. норм і стандартів у кримінал. право України.

Пр.: Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України). К., 2006; Теоретико-методологічні засади подолання неузгодженості в розумінні змісту феномена «право» // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2011. № 4, т. 1; Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу. К.; Х., 2013; Командна відповідальність як основний принцип міжнародного гуманітарного права // Держава і право: Зб. наук. пр. Спецвип. К., 2014.

О. М. Костенко

Стаття оновлена: 2016