Лихолобова Зоя Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лихолобова Зоя Григорівна

ЛИХОЛО́БОВА Зоя Григорівна (29. 09. 1926, Сталіно, нині Донецьк – 22. 05. 2014, там само) – історик. Д-р істор. н. (1976), проф. (1976). За­кін. Сталін. пед. ін-т (1948). Пра­цювала у Сталін. обл. парт. школі (1950–55); від 1955 – у Донец. ун-ті: 1971–72 – декан істор. ф-ту, 1975–99 – зав. каф. історії народів Росії, від 1999 – проф. каф. історії слов’ян. Досліджувала проблеми соц.-екон. історії України, зокрема Донбасу в 1920–80-х рр.

Пр.: Рабочие Донбасса в годы пер­вых пятилеток (1928–1937). Д., 1973; История рабочих Донбасса. Т. 1–2. К., 1981 (спів­авт.); Частное предпринима­тельство в промышленности и торговле в условиях НЭПа // Новые страницы в истории Донбасса. Кн. 2. Д., 1992; Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні. Д., 1996; Вибрані праці. Д., 2003; Тоталітарний режим і політичні репресії в Україні в 2-й половині 30-х рр. ХХ ст. Д., 2006.

В. В. Вороніна

Стаття оновлена: 2016