Личков Борис Леонідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Личков Борис Леонідович

ЛИЧКО́В Борис Леонідович (18(30). 07. 1888, м. Іркутськ, Росія – 20. 10. 1966, Ленінград, нині С.-Петер­бург) – геолог, геоморфолог. Син Л. Личкова. Магістр геології (1917), д-р геол.-мінерал. н. (1943), проф. (1922). За­кін. Ун-т св. Володимира (1911, нині Київ. ун-т), де відтоді й пра­цював: 1911–17 – лаборант, 1917–18 – приват-доц., 1918–27 – проф., зав. каф. геології. 1917 брав участь у створенні Укр. геол. ком-ту, 1920–22 та 1925–27 очолював його. Співзасн., ра­зом з В. Вернадським (у київ. період товаришував і співпрацював з ним), УАН. 1927–34 – у Ленінграді: вчений секр. Комісії з вивчення продуктив. сил, вод­ночас ст. н. с., згодом – зав. відділу підзем. вод Гідрогеол. ін-ту, викладав в Ун-ті. 1934 репрес., працював у «Волгобуді»; після звільнення (1941) – спочатку проф. Самарканд. ун-ту (Узбекистан), потім – дир. Таджиц. філії АН СРСР. 1945 повернувся в Ленінград, де керував каф. гідрогеології Ун-ту, піз­ніше був проф. Наук. дослідж. в галузі теор. і практ. геології, геоморфології, гідрогеології. Важливе значення мають теор. праці, які синтезують розроблення ідей про зональність рельєфу Землі, зв’язок усіх при­род. видів зональності з рухом матеріал. системи Землі в цілому; про зв’язки циклічності роз­витку природ. процесів на Землі з косміч. періодичністю. Провадив гідрогеол. дослідж., пов’я­зані з буд-вом каналу Волга–Москва та верхньоволз. гідроелектростанцій. Вивчав питання формування терас Дніпра та Прип’яті. Один з учасників робіт з природно-геогр. районування України (1922) та складання кар­ти гідрогеол. районування УРСР на геоструктур. основі (1930). Автор монографій, присвячених О. Карпінському та В. Вернадському.

Пр.: О мерах к развитию естествознания на Украине. К., 1919; Геологический очерк Киевской губернии. К., 1922; Естественные районы Украины (Классификация районов на основе их генезиса). К., 1922; Подземные воды района Украинского кристаллического массива. Ленинград, 1930; О строении речных долин Украины. Днепр, бассейн Южного Буга. Ленинград, 1931; Движение материков и климаты прошлого земли. 4-е изд. Ленинград, 1936; Природные воды Земли и литосфера. Москва; Ленинград, 1960; К основам современной теории Земли. Ленинград, 1965.

Літ.: Баландин Р. К. Борис Леонидо­вич Личков. 1888–1966. Москва, 1983.

В. П. Франчук

Стаття оновлена: 2016