Лишиленко Василь Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лишиленко Василь Іванович


Лишиленко Василь Іванович

ЛИШИЛЕ́НКО Василь Іванович (02. 10. 1938, с. Радинка Поліс. р-ну Київ. обл. – 24. 02. 2009, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1995), проф. (2004). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1968). Відтоді працював економістом на підпр-вах АПК Київ. обл.; 1976–98 – в Ін-ті аграр. еко­номіки УААН: від 1996 – гол. н. с.; 1998–2003 – зав. відділу дослідж. з аграр. та екол. статистики НДІ статистики Держкомстату Укра­їни; водночас від 1998 – проф. каф. фундам. екон. дисциплін Нац. академії статистики, обліку та аудиту (усі – Київ). Обґрунтував теор. і метод. основи відтворення трудових ресурсів аграр. підпр-в, методику аналізу їхнього використання, метод. і практ. підходи до визначення потреби с. госп-ва у кваліфікованих кадрах, встановлення рівня забезпеченості госп-в тру­довими ресурсами. Вивчав також питання соц. розвитку села. Брав участь у написанні «Справочника экономиста-аграрника» (К., 1991).

Пр.: Трудовые ресурсы и агропромы­шленная кооперация. Уж., 1985 (спів­авт.); Трудові ресурси сільського господарства. К., 1994; Проблеми відтво­рення трудових ресурсів аграрних під­приємств // ЕУ. 1998. № 4; Проблеми аграрної статистики в період становлення ринкових відносин // Пробл. ста­тистики: Зб. наук. пр. К., 2000. Вип. 2; Регіональна економіка: Підруч. К., 2009.

Літ.: Булавка О. Г. Лишиленко Ва­силь Іванович // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

Статтю оновлено: 2016