Ліберально-демократична партія України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліберально-демократична партія України

ЛІБЕРА́ЛЬНО-ДЕМОКРАТИ́ЧНА ПА́РТІЯ УКРАЇ́НИ Засн. 1990 з ініціативи кер. Асоц. «Виборець України» на підставі Декларації ліберал. демократів України задля сприяння створенню громадян. сусп-ва з високим рiвнем життя та гуман. правової держави, осн. прiорите­том якої є права i свободи особи­стості. Зареєстр. Мін-вом юсти­ції України 1992. Нині нараховує бл. 3 тис. чл., має 21 регiон. орг-цiю. Партiя виступає за розбудову України як незалеж. демократ. правової держави, президент.-парламент. респ. із багатопарт. двопалат. парламентом; екон. свободу, що ґрунтується на приват. пiдприємництвi i нерегламентов. ринк. вiдносинах; утвердження заг.-люд. цiнностей. Перші співголови – В. Климчук і Є. Рилєєв (1990–92), від 2012 – Я. Ґольденберґ.

В. І. Головченко

Стаття оновлена: 2016