Ліберов Петро Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліберов Петро Дмитрович

ЛІБЕ́РОВ Петро Дмитрович (Либеров Пётр Дмитриевич; 27. 01(09. 02). 1904, с. Труфаногори, нині Архангел. обл., РФ – 11. 10. 1983, Москва) – російський археолог. Д-р істор. н. (1971). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. За­кін. Моск. ін-т історії, філософії і літ. наук (1939). У 1948–78 пра­цював в Ін-ті археології АН СРСР (Москва), зокрема 1961–71 – заст. дир. з наук. роботи. Обґрунтував хронологію і періодизацію пам’яток Подніпров’я скіф. часу від поч. 7 до 3 ст. до н. е., дав вичерпну характеристику всіх складових скіф. культури, розкрив процес асиміляції скіф. елементами місц. культури. Про­вів обстеження і розкопки багатьох пам’яток скіф. часу в Україні та Подонні.

Пр.: Скифские курганы Киевщи­ны // Краткие сообщения Ин-та истории материал. культуры. Ленинград, 1949. Вып. 30; К истории земледелия у скиф­ских племен Поднепровья эпохи раннего железа в V–ІІ веках до н. э. // Мат. по истории земледелия СССР. Мос­ква, 1952. Т. 2; К истории скотоводства и охоты на территории Северного Причерноморья в эпоху раннего железа // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград, 1960. № 53; Памятники скифского вре­мени бассейна Северского Донца // Там само. 1962. № 113; Проблема будинов и гелонов в свете новых археологических данных // Там само. 1969. № 151.

Літ.: Крупнов Е. К 60-летию Петра Дмитриевича Либерова // Сов. археология. 1964. № 2; Гуляев В. И. Либеров Петр Дмитриевич (1904–1983) // Ин-т археологии: история и современность: Сб. Москва, 2000.

С. П. Юренко

Стаття оновлена: 2016