Лівергант Юрій Емільович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лівергант Юрій Емільович


Лівергант Юрій Емільович

ЛІВЕРГА́НТ Юрій Емільович (18. 10. 1920, Харків – 10. 12. 1984, там само) – лікар-радіолог. Д-р мед. н. (1981). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Ташкент. мед. ін-т (1942). Працював в Укр. ін-ті експерим. ендокринології (нині Ін-т проблем ендокрин. патології НАМНУ, Хар­ків, 1948–54); у Харків. НДІ мед. радіології (1957–84): у 1971–81 та від 1982 – ст. н. с., 1981–82 – в. о. зав. відділ. радіонуклід. діа­гностики. Наук. дослідження: лікув. та діагност. застосування радіо­актив. речовин, радіоімунол. визначення гормонів, вплив іму­­нол. чинників на ефективність радіойодотерапії. Автор розділу в «Руководстве по эндокри­нологии» (Москва, 1973).

Пр.: О лечении радиоактивным йодом хронической недостаточности кро­­вообращения, связанной с пороком серд­ца // Вопр. эксперим. и клин. радиологии. К., 1966. Вып. 2; Оценка функции щитовидной железы с помощью 125-I при лечении тиреотоксикоза 131-I // Мед. радиология. 1976. Т. 21, № 12; Иммунологические и морфологические сопоставления при токсическом зобе // ПЭ. 1979. Т. 26, № 1 (спів­авт.); Микроциркуляция в легких после дистанционной гамма-терапии рака молочной и щитовидной желез (по дан­­ным перфузионной пульмо­сцинтигра­фии) // Мед. радиология. 1985. № 6 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016