Лігін Валер’ян Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лігін Валер’ян Миколайович

ЛІГІ́Н Валер’ян Миколайович (26. 07(07. 08). 1846, С.-Пе­тер­бург – 06. 01. 1900, м. Гієр, Фран­ція, похов. в Одесі) – математик, фахівець у галузі кінематики. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1869), навч. у Цюрих. політех. школі (1869–70), стажувався у м. Карлсруе (Німеччина, 1871–72). У Харків. ун-ті 1873 захистив доктор. дис. «Обобщение неко­то­рых геометрических свойств дви­жения систем». 1870–71, 1873–74 – доц., від 1874 – екстраординар., від 1879 – ординар. проф. каф. механіки, 1884–89 – декан фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту. 1895–96 – міський голова Одеси. 1897–1900 – попечитель Варшав. учбового округу. Наук. дослідж. у галузі кінематики плоских і шар­нір. механізмів, кінемат. геометрії та теор. кінематики. Уперше побудував теорію руху незмін. системи (1872) та запропонував класифікацію зубчатих коліс (1874).

Пр.: Геометрическая теория абсолютного движения неизменяемой сис­­темы. 1872; Очерк новых воззрений Рело на механику. 1878; Основные начала прикладной механики. 1879; Началь­ные основания начертательной гео­­мет­рии. 1883 (усі – Одеса).

Літ.: В. Н. Лигин: некролог // Зап. Одес. отделения Рос. тех. об-ва. 1900. Вып. 1; Математики. Механики; Профе­сори О(Н)У.

Є. В. Савельєва, В. Є. Круглов

Статтю оновлено: 2016