Лігнау Микола Георгійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лігнау Микола Георгійович

ЛІГНА́У Микола Георгійович (10(22). 06. 1873, м. Ялта, нині АР Крим – 05. 04. 1940, Одеса) – ентомолог, ембріолог. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1898), де відтоді й працював асист. П. Бучинського, хранителем зоол. кабінету й музею, 1909–17 – приват-доц., від 1917 – доц., від 1921 – проф., зав. зоол. кабінету, зав. секції зоології н.-д. каф. біології; за сумісн. – викл. Вищих жін. курсів (створив зоол. кабінет), 1918–28 – Одес. с.-г. ін-ту, до 1931 – Хім.-фармацевт. ін-ту, 1920–32 – співроб. Сан. відділу Курорт. упр., 1920–25 – Упр. безпеки кораблеводіння, 1927–31 – Ком-ту охорони водойм. 1911 у С.-Пе­тербур. ун-ті захистив магістер. дис. «История эмбриологичес­кого развития Polydemus abcha­sicus. К морфологии диплопод» (опубл. у «Записках Новороссий­ского общества естествоиспыта­телей», 1912, т. 37). Брав участь в експедиціях, зокрема в Крим, на Кавказ, до Тендрів. затоки. Стажувався у Берліні та Фрайбурзі. Від 1938 – зав. біол. лаб. Укр. ін-ту експерим. офтальмології (нині Ін-т очних хвороб і тканин. терапії НАМНУ, Одеса). Наук. дослідж. з ембріології, фау­ністики та систематики багатоніжок, зоогеографії, гідробіоло­гії. Представник екол. напряму в зоогеографії. 1937–38 за дорученням АН СРСР узагальнив знач. матеріал про багатоніжок Далекого Сходу, 1938 опрацював колекцію багатоніжок Зоол. музею АН СРСР.

Пр.: Многоножки Черноморского по­­бе­режья Кавказа // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. О., 1903. Т. 25, вып. 1; К фауне многоножек Кавказа // Еженедельник Зоол. музея АН. 1907. Т. 12; Новые представители рода Poly­xenus // Журн. н.-и. кафедр в Одессе. 1924. Т. 1, № 10/11; К экологии пресноводного краба Patamon (Teephusa) iversum (Bieberstien) // РГЖ. 1928. Т. 7, № 8/9; Загрязнение рек Стугны и Гнилопяти сточными водами кожевенных заводов // Тр. Всеукр. ком-та по охране водоемов от загрязнения пром. сточ. водами. 1930. Вып. 1.

Літ.: Третьяков Д. К. Памяти Н. Г. Лиг­нау // Природа. 1940. № 11.

ДА: Держ. арх. Одес. обл. Ф. 45, оп. 8, спр. 26; оп. 9, спр. 16, 26.

В. А. Дяков, І. В. Шепельська

Стаття оновлена: 2016