Лігоцький Анатолій Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лігоцький Анатолій Олексійович


Лігоцький Анатолій Олексійович

ЛІГО́ЦЬКИЙ Анатолій Олексійович (18. 11. 1951, Київ) – педагог. Д-р пед. н. (1998), проф. (2000). Закін. Київ. політех. ін-т (1976). Працював 1978–84 заст. дир. з навч. роботи, 1984–92 – викл. Київ. технікуму радіоелектрон. маши­нобудування; 1992–95 – на керів. посадах у Мін-ві освіти України; від 1995 – у Нац. академії внутр. справ України (Київ): до 1997 – заст. нач. наук.-метод. центру, 1997–98 – вчений секр., від 1998 – нач. каф. педагогіки та кадр. роботи, від 2013 – проф. каф. упр. та роботи з персоналом. Осн. напрям наук. дослідж. – тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Співукладач «Навчально-методичних матеріалів для студентів К-М курсу» (К., 2012).

Пр.: Тенденції розвитку світових осві­тніх систем: Навч.-метод. посіб. К., 1995 (спів­авт.); Система правової освіти: по­­шуки і здобутки // ПрУ. 1997. № 9; Тео­ретичні основи проектування сучасних освітніх систем. К., 1997; Наукові принципи управління підготовкою фахівців з вищою освітою // РШ. 1999. № 11; Дидактичне проектування модуль­­ної навчальної програми «Юридична педагогіка» у вищій школі // Вісн. Нац. академії оборони України. 2006. № 2 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016