Лігум Юрій Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лігум Юрій Семенович

ЛІГУ́М Юрій Семенович (31. 07. 1941, Харків) – фахівець у галузі інформаційних систем і технологій. Д-р тех н. (1989), проф. (1991). Закін. Харків. ін-т залізнич. транс­порту (1964). Працював 1967–72 у Київ. ін-ті міського госп-ва; 1972–74 – у Держ. НДПІ автомобіл. транс­порту; 1974–91 – зав. відділу–гол. конструктор авто­матиз. структур диспетчер. упр. Гол. інформ.-обчислюв. центру Мінавтотрансу УРСР; 1991–93 – проф., 1993–2005 – зав. каф. еко­номіки та інформатики Нац. транс­порт. ун-ту; 2005–07 – зав. каф. міжнар. інформації Нац. авіац. ун-ту; 2007–08 – зав. однойм. каф. і центру оброблення інформації Київ. міжнар. ун-ту; 2008–11 – віце-президент з наук. роботи та міжнар. співроб-ва Між­нар. наук.-тех. ун-ту (усі – Київ); 2011–13 – в Арізон. ун-ті (США). Напрями наук. дослідж.: розроб­лення тех. засобів і створення інформ. систем у різних галузях, зокрема на транс­порті, в освіті та міжнар. діяльності.

Пр.: Оперативно-диспетчерское управ­ление транс­портом с применением ЭВМ. 1976; Оперативное управление городским пассажирским авто­транс­портом. 1982; Управление пасса­жирским автотранс­портом. 1985; Авто­матизированные системы управления технологическими процессами пасса­жирского автомобильного транс­пор­та. 1989; Автоматизовані системи керуван­ня технологічними процесами автомо­більного транс­порту. 1993; Инфор­ма­ци­онные технологии в проектном анализе. 2001 (спів­авт.); Інформатика: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); усі – Київ.

В. Ю. Бугай

Стаття оновлена: 2016