Лікарських засобів і медичної продукції Державний науковий центр - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лікарських засобів і медичної продукції Державний науковий центр

ЛІ́КАРСЬКИХ ЗА́СОБІВ І МЕДИ́ЧНОЇ ПРОДУ́КЦІЇ Державний науковий центр – провідна організація зі створення лікарських препаратів і розроблення технологій їхнього виробництва. Засн. 1920 у Харкові як Експерим. хім.-фарма­цевт. ін-т. Від 1930 – Всеукр. екс­перим. хім.-фармацевт. ін-т; від 1933 – Всеукр. ін-т експерим. фармації; від 1941 – Укр., від 1946 – Харків. н.-д. хім.-фарма­­цевт. ін-т; від 1982 – ВНДІ хімії і технології лікар. засобів; від 1993 – Держ. наук. центр лікар. засобів, підпорядк. МОЗ України та АНУ; від 2002 – сучасна назва. У структурі Центру – 6 осн. підрозділів (лаб. заг. фармакології з методол. групою фармакокінетики; лаб. лікар. та пром. токсикології; лаб. аналізу якості та стандартизації лікар. засобів; лаб. технології готових лікар. форм; лаб. мікробіол. дослідж.; лаб. хімії та технології фітохім. препаратів), а також допоміжні підрозділи – відділ фармакопей. контролю якості лікар. засобів, віварій, дослідне поле лікар. рослин. Нині працюють 1 чл.-кор. НАНУ, 5 д-рів і 10 канд. н. Серед відомих учених – М. Ангарсь­ка, Г. Башура, В. Георгієвський, О. Гри­­зодуб, С. Діхтярьов, М. Із­­майлов, М. Казарінов, Д. Колес­ников, М. Комісаренко, Ф. Конєв, В. Литвиненко, М. Ляпунов, Н. Маслова, Г. Оболенцева, О. Про­копенко, Я. Хаджай, Б. Яс­­ницький. Осн. напрями наук. до­­слідж.: обґрунтування експерим.-теор. основ створення но­­вих лікар. засобів в оптимал. лікар. формах; пошук і вивчення структури біологічно актив. сполук із різних видів природ. сировини, створення на їхній основі та впровадження у мед. практику препаратів у різних лі­­кар. формах; розроблення нових екологічно чистих та безпеч. технол. процесів отримання суб­станцій та лікар. форм; визначення заг. критеріїв і підходів до стандартизації та контролю яко­сті лікар. засобів. У результаті діяльності співроб. Центру у пром. вироб-во впроваджено понад 550 препаратів і нових лікар. форм, серед яких – 170 оригін. засобів («Глутаргін», «Кардіоаргі­нін», «Ацелізин», «Кратал», «Гер­певір», «Силибор», «Фітоліт», «Фла­декс», «Седавіт» та ін.), отримано нові молекули, а також розроблено нові підходи до конструювання лікар. форм. Деякі розроблені у Центрі препарати використовують у мед. практиці протягом 40–65 р. («Кордигіт», «Камфомен», «Каметон», «Інгаліпт», «Аспаркам» та ін.). Фахівці установи також запропонували технології отри­мання водорозчин. солей аміно­кислот, вироб-ва ретард. препа­ратів-форте, двошарових таблеток, аерозолів протизапал., протиастматич., протиопік. дій, спреїв зі знеболювал. і протизапал. властивостями; метод хроматографії у тонкому шарі; нові комбіновані препарати на основі розчин. солей кальцію, ферментні препарати на основі панкреатину та мікробіол. субстанцій; впровадили у вироб-во препарати-генерики (таблетки «Бісопролол-Лугал», Луган. хім.-фармацевт. з-д; гель «Диклофенак», фармацевт. компанія «Здоров’я», Харків; розчин для ін’єкцій «Кетолонг», фармацевт. фірма «Дарниця», Київ тощо). Одним з напрямів діяльності Центру є розроблення лікар. за­­собів для дітей («Амброксол», «Кетотіфен», «Парацетамол», «Пі­­роксикам», «Феррум-Бо» та ін.). Cпівроб. Центру брали участь у створенні Держ. фармакопеї України та доповнень до неї. Видає ж. «Фармаком» (від 1992). Перший дир. – А. Розенфельд (до 1932), нині в. о. дир. – Д. Бершацький.

Н. Ф. Маслова

Стаття оновлена: 2016