Лікарських рослин Дослідна станція Інституту агро­екології і природокористування НААНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лікарських рослин Дослідна станція Інституту агро­екології і природокористування НААНУ

ЛІ́КАРСЬКИХ РОСЛИ́Н Дослідна станція Інституту агро­екології і природокористування НААНУ – науково-дослідна установа, що займається науково-практичним забезпеченням сировинної бази лікарських рослин України. Засн. 1916 Лубен. т-вом с. госп-ва як Лубен. дослідна станція по куль­турі лікар. рослин Полтав. губерн. земел. відділу. 1925 з метою роз­­ширення тер. для проведення дослідж. Станцію пере­ведено до колиш. маєтку І. Леон­товича у с. Березоточа (нині Лубен. р-ну), де розташ. і нині. 1929–31 – Укр. станція лікар. та ефіроолій. куль­тур Наркомзему УСРР, 1932–34 підпорядковувалася Всесоюз. ін-ту лікар. і ароматич. рослин; 1934–92 – Укр. зонал. дослідна станція ВНДІ лікар. рослин; від 1992 – Ін-т лікар. рослин УААН; від 2014 – сучасна назва. У струк­турі – 5 відділів: екології, технологій вирощування лікар. рослин, селекції та насінництва, фар­макогнозії та інновац. діяльнос­ті, наук.-вироб. досліджень. На базі Станції діє шкіл. наук. т-во «Паросток». Працюють понад 50 співроб., зокрема 3 канд. н. Серед відомих учених – Д. Івашин, П. Перепічко, О. Таранич, Т. Чубарова. Наук. дослідж.: пошук нових лікар. рослин у флорі України, вивчення ресурс. потенціалу дикорослих видів, обґрунтування режимів їхньої рац. експлуатації, методів збагачення генофонду рослин. ресурсів України за рахунок інтродукції закордон. та рідкіс. і зникаючих видів абориген. флори; розроблення технол. прийомів вирощування та збирання лікар. ро­слин. сировини; встановлення видового складу шкідливих організмів у посівах лікар. рослин, обґрунтування ефектив. засобів захисту від осн. шкідників і хвороб; виведення високопродуктив. сортів і популяцій лікар. рослин із підвищеним вмістом діючих речовин. Співроб. установи визначили місця зростання бл. 50-ти видів лікар. рослин, для 10-ти рідкіс. і зникаючих видів створили заказники; інтродукували бл. 120-ти видів; зібрали унікал. гербарій (бл. 20 тис. арк., 1,5 тис. лікар. і супут. їм видів рослин); розробили технол. кар­ти з вирощування бл. 90-ти видів лікар. рослин в умовах Украї­ни і Молдови, системи застосування добрив для 50-ти культур. У колекцій. розсаднику пл. 1,6 га зростають бл. 400 видів рослин, використовуваних в офіц. і нар. медицині. Станція має уні­­кал. колекцію вихід. селекц. ма­теріалу 8-ми осн. лікар. рослин. Виведено 45 сортів і 27 покращених популяцій різних видів лікар. рослин. До Реєстру сортів рослин України 2014 занесено 26 сортів, створ. співроб. Станції (ромашка лікарська Пер­лина Лісостепу, шавлія лікарська Шанс, м’ята перцева Чорнолис­та, Лідія, Лубенчанка, ехінацея пурпурова Чарівниця та ін.). У спів­авт. з ін. установами розроб­лено машини для збирання суц­віть (РМ-1,4; НКУС-2,8; СРМ-1; СРМ-2), для викопування кореневищ валеріани (ВК-0,3М) і ко­ренів рослин, які глибоко залягають (МВК-1, 4-1; МВК-1, 4-2), для зараження жита ріжками (МЗС-3,6), для збирання ріжків жита, для сортування суцвіть машин. збирання (СРС-1); лінії для миття коренів лікар. рослин, для отримання соку подорожника. Перший дир. – П. Гавсевич, нині – О. Устименко (від 2012).

Літ.: Львов М. О. Лубенська дослідна станція для культури лікарських рослин // Продуктивні сили України. 1929. № 2; Глущенко Л. А., Кривуненко В. П. Дослідній станції лікарських рослин Української академії аграрних наук – 90 років! // Вісн. Полтав. аграр. академії. 2007. № 1; Глущенко Л. А., Сивоглаз Л. М., Карпенко Л. В. Дослідна станція лікарських рослин – від створення до сьогодення // Лікар. рослини: традиції та перспективи дослідж.: Мат. 2-ї Міжнар. наук. конф. (4–5 черв. 2014, Березоточа). Березоточа, 2014.

Л. А. Глущенко

Стаття оновлена: 2016