Лінгвістика ХХІ століття: Нові дослідження і перспективи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лінгвістика ХХІ століття: Нові дослідження і перспективи

«ЛІНГВІ́СТИКА XXI СТОЛІ́ТТЯ: НОВІ́ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИ́ВИ» – збірник наукових праць. Засн. 2006 у Києві Центром наук. дослідж. і викладання іноз. мов НАНУ, яким і видається. Виходить раз на рік. Наклад 200 прим. Статті публікує переважно укр. та рос. мовами. Присвяч. вивченню роман. та герман. мов. Осн. проблематика: експерим. фонетика, когнітивна лінгвістика, дискурсив. аналіз, міжкультурна комунікація, ідіолект та мовна номінація, використання мов у сучас. програм. забезпеченні. Гол. ред. – О. Ільченко (від 2014).

В. Я. Жалай

Стаття оновлена: 2016