Ліндеман Володимир Карлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліндеман Володимир Карлович

ЛІ́НДЕМАН Володимир Карлович (30. 07(11. 08). 1868, Москва – 18. 04. 1933, Варшава) – лікар-імунолог, бактеріолог, патолог. Син К. Ліндемана. Д-р медицини (1896), проф. (1901). Закін. Моск. ун-т (1893), де був залишений для підготовки до професор. звання, від 1897 працював приват-доц. каф. заг. патології. 1898–1900 перебував у наук. відрядженні за кордоном, працював у Страсбурзі, Мюнхені, Неаполі, Парижі. Від 1901 – у Київ. мед. ін-ті: екстраординар., від 1905 – ординар. проф., 1901–22 – зав. каф. заг. патології. Вод­ночас 1910–22 – дир., організа­тор і зав. експерим.-мед. відділу Сан.-бактеріол. ін-ту (нині Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб НАМНУ), співорганізатор та викл. Жін. мед. курсів (обидва – Київ), також читав лекції з ембріології, гістології й зоології у Київ. ун-ті. Під час 1-ї світ. вій­ни очолював Рос. комісію по боротьбі з газами; 1916 – держ. радник. 1922 емігрував до Польщі. 1922–30 – зав. відділу, наук. консультант Протигазового ін-ту у Варшаві; одночасно від 1924 – у Вет. школі (згодом ф-т) Варшав. ун-ту: проф., зав. каф. (до 1933); у 1933 – проф. каф. заг. патології Яґеллон. ун-ту в Кракові. Вивчав патологію кровообігу, патофізіологію сечовиділ. системи, роль спадковості в розвитку патології, токсикологію бойових отруй. речовин. Разом із О. Фохтом встановив роль нерв.-рефлектор. чинників у порушен­ні кровообігу та діяльності серця при емболії леген. артерії, відкрив і описав т. зв. пульмокоронар. рефлекс. Отримав не­фроцитотоксичну сироватку, за допомогою якої вперше у світі експериментально відтворив ци­­тотоксич. нефрит.

Пр.: О рвоте беременных: экспери­ментальное исследование // Ученые зап. Моск. ун-та. 1895. Т. 6; Цитоли­зи­ны как причина токсических нефритов. Москва, 1901; О нарушении деятельности сердца при эмболии легочной артерии. Москва, 1903; Наследственность и изменчивость как причина бо­лезней. К., 1907; Механизм мочеотде­ления. К., 1908; Учебник общей патологии: В 2 т. К., 1910–11.

Літ.: Шилініс Ю. В. К. Ліндеман – один із творців загальнобіологічного напрямку в патології // Агапіт. 1995. № 3; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Москаленко, Полякова.

І. Г. Кожухар

Стаття оновлена: 2016