Ліндеман Карл Едуардович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліндеман Карл Едуардович

ЛІ́НДЕМАН Карл Едуардович (26. 10(07. 11). 1844, м. Нижній Новгород, Росія – 01. 02. 1929, с. Орлове, нині Мелітоп. р-ну Запоріз. обл.) – ентомолог, громадсько-політич­ний діяч. Батько В. Ліндемана. Д-р зоології і порівнял. анатомії (1886). Навч. у Казан. (Росія, від 1859) та Моск. (від 1860) ун-тах. 1865 склав іспит на ступ. канд. природн. н. у Дерпт. ун-ті (нині Тарту, Естонія). Відтоді пра­цю­вав у Петров. с.-г. академії (Мос­ква): від 1870 – екстраординар., у 1880-х рр. – ординар. проф. заг. зоології. Здійснив низ­ку поїздок на Пд. Росії, Пн. Кавказ, у Зх. Сибір з метою вивчен­ня с. госп-ва і с.-г. шкідників. Під час подорожей ознайомився з екон. проблемами нім. колоністів, захисту інтересів яких присвятив свою громад.-політ. діяльність. Після революції 1905–07 брав участь у створенні партії октябристів, був співголовою її моск. ЦК, чл. Гол. правління. 1915–16 виступав із критикою т. зв. ліквідац. законів, які передбачали експропріацію земель нім. колоністів. Після Лютн. революції 1917 брав участь у спробах організувати німців Ро­сії у самост. сусп.-політ. силу. 1918 переїхав до Києва. 1919–21 вивчав р-ни поселення німців в Україні (1922 за дорученням нім. підвідділу Наркомату зі справ національностей склав за­­писку про значення нім. колоній для с. госп-ва Росії). 1921–27 викладав у Таврій. ун-ті (Сімферополь): від 1924 – проф. ентомології; водночас 1921–24 – викл. ін. ВНЗів Криму. Фахівець у галузях с.-г. та ліс. ентомології. Вивчав біологію і масове роз­множення комах-шкідників с. госп-ва. Описав низку нових видів. Довів, що за допомогою певних агротех. заходів (час зби­рання врожаю, глибина оранки) можна боротися зі шкідниками. Відкрив паразит людського організму, названий його ім’ям – Sarcoestis Lindemani. Автор праць із систематики і геогр. поширення жуків, підручників «Лекции по сельскохозяйственной энтомо­логии» (1897), «Основы сравнительной анатомии позво­ноч­ных животных» (1899), «Осно­вы общей зоологии», «Общие ос­новы энтомологии» (обидва – 1902; усі – С.-Пе­тербург).

Пр.: О вредных насекомых. Их значение в сельском хозяйстве и меры их истребления. 1891; Итальянская саран­ча и меры ее истребления. 1893; 1902; О червях, выедающих плешины на ози­мых и яровых хлебах, и о мерах их ис­­требления. 1894; Гессенская муха. 1895 (усі – Москва).

Літ.: Алексеенко К. Ко дню 80-летнего юбилея К. Э. Линдемана // Защи­та растений от вредителей. 1925. Т. 2, № 1; Памяти Карла Эдуардовича Лин­­демана // Там само. 1930. Т. 6, № 5–6; Айсфельд А. Карл Линдеман: политическая и общественная деятельность московского ученого // Немцы Мос­квы: истор. вклад в культуру столицы. Мос­­ква, 1997; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003.

П. Є. Гольдін

Стаття оновлена: 2016