Ліндеманн Едуард Еммануїлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліндеманн Едуард Еммануїлович

ЛІ́НДЕМАНН Едуард Еммануїлович (13. 06. 1825, м. Мітава, нині Єлґава, Латвія – 09. 06. 1900, Кишинів) – ботанік, військовий лікар. Закін. Мед.-хірург. академію в С.-Пе­тербурзі (1847). Працював військ. лікарем. Д-р ботаніки Новорос. ун-ту в Одесі (1877). Почес. чл. Новорос. т-ва природознавців (1885). Дослідив флору бл. 30-ти губ. Росії. Створив цінний наук. гербарій, у якому представлено рос. (зокрема бессараб., херсон., крим., кавказ., сибір.), нім., сілезьку, франц., бельгій., австрій., угор., тирол., швейцар., далматин., іллірій., італ., іспан., іран., індій. флору, а також рослинність окремих місцевостей Азії, Пд. та Пн. Америки, Австралії. Осн. колекція Л. зберігається в гербарії каф. ботаніки С.-Пе­тер­бур. ун-ту (понад 200 тис. зразків рослин, зібраних 822-ма колекціонерами, зокрема К. Баухіним (1560–1924), Й. Гмеліним (1709–55), С. Крашенинниковим (1713–55). Значну її частину передано гербарію Одес. ун-ту.

Пр.: Kurze Nachrichten ueber den Be­stand meines Herbariums // Bull. de la Société impériale des naturalistes de Mos­cou. 1863. Т. 36, № 1; Prodromus florae Chersonensis // Зап. Новорос. об-ва ес­­тествоиспытателей. О., 1872. Т. 1, при­ложение 1.

Літ.: Зеленецкий Н. Эдуард Эммануи­лович Линдеманн как ботаник-систематик и флорист // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. О., 1901. Т. 24, вып. 1; Бубырева В. А., Бялт В. В., Орлова Л. В. Эдуард Эммануилович Линдеманн и его коллекция в гербарии кафедры ботаники Санкт-Петер­бург­ского университета (LECB) // БЖ. 2003. Т. 88, № 11; Коваленко С. Г., Васильє­ва Т. В., Бальчева Г. О. Гербарій Одесь­кого національного університету. Колек­тори іменної колекції Е. Е. Лінде­ман­на // Теорія і практика сучас. природознавства: Мат. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю утворення Херсон. ун-ту. Хн., 2007.

Т. В. Васильєва

Стаття оновлена: 2016