Ліндебаум Лев Мусійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліндебаум Лев Мусійович

ЛІНДЕНБА́УМ Лев Мусійович (14(26). 04. 1888, м. Любомль, нині Волин. обл. – 1956, Харків) – лікар-стоматолог. Д-р мед. н. (1937), проф. (1940). Закін. Харків. мед. ін-т (1924), де відтоді й працював. Від 1929 – у Харків. стоматол. ін-ті: від 1936 – зав. каф. хірург. стоматології № 2; водночас 1930–41 та 1944–52 – зав. каф. щелепно-лицьової хірургії та стома­тології Укр. ін-ту удосконалення лікарів (Харків). 1941–44 – орга­нізатор каф. щелепно-лицьової хірургії Новосибір. мед. ін-ту та Молотов. ін-ту удосконалення лікарів (нині м. Перм; обидва – РФ). Наук. дослідж.: питання септики та антисептики у щелепно-лицьовій хірургії, особ­ливості іннервації щелепно-лицьової ділянки, запальні проце­си обличчя та щелеп, патогенез пародонтозів, кровопоста­чання тканин пародонта, використання фізіотерапевт. методів у ліку­ванні травмат. ушкоджень ще­­лепно-лицьової ділянки, закрит­тя тотал. дефектів тканин щелепно-лицьової ділянки.

Пр.: Щелочные резервы крови и ве­­гетативная нервная система // Вегетатив. нерв. система и внутр. секреция: Сб. К., 1925; Об ошибках в диагностике челюстных парадентальных заболеваний // Одонтология. 1929. № 1; Über Pulpitisbehandlung in emersitzung // Zeitsсhrift für Stomatologie. 1934. № 17; Морфологические изменения в тканях параденциума в условиях эксперимен­тальной аллергии // Стоматология. 1938. № 1; Патогенез пародонтозов в свете учения об аллергии. К., 1940.

Літ.: Лісова І. Г. Школа щелепно-ли­­цевої хірургії та стоматології на Сло­­божанщині – розвиток післядипломної освіти лікарів. Х., 2008.

І. Г. Лісова

Стаття оновлена: 2016