Лінський Сергій Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лінський Сергій Семенович

ЛІ́НСЬКИЙ Сергій Семенович (18. 06. 1923, м. Владивосток, РФ – 22. 05. 1979, Дніпропетровськ) – мово­знавець. Д-р філол. н. (1975), проф. (1977). Закін. Владивостоц. пед. ін-т (1951), де й працював 1952–54. У 1958–63 – у Далекосхід. ун-ті (Владивосток): від 1960 – зав. каф. англ. мови; 1963–71 – зав. каф. англ. філології Кіровогр. пед. ін-ту; 1971–79 – зав. однойм. каф. Дніпроп. ун-ту. Наук. дослідж.: стилістика, теоретична граматика, істо­рія англ. мови.

Пр.: Языковые теории в эпоху английского Возрождения (1530–1590-е годы) // Изв. АН СССР. Отдел лит-ры и языка. 1958. Т. 17, вып. 5; Сборник упражнений по истории английского языка. Ленинград, 1963; Некоторые осо­бенности лексикографических трудов в Англии ХVІ в. и роль Т. Элиота в истории английской лексикографии // Исследования по англ. филологии. Ленинград, 1965. Сб. 3; Понятие лексической нормы и лексикографическая практика в английском языкознании ХVІ–ХVІІІ вв.: Мат. спецкурса. Дн., 1973; Лексикографическая практика как от­ражение гомогенности и вариативнос­ти лексики литературного языка // Типология герман. лит. языков. Мос­ква, 1976.

А. І. Анісімова

Стаття оновлена: 2016