Лінючева Ольга Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лінючева Ольга Володимирівна

ЛІНЮЧЕ́ВА Ольга Володимирівна (13. 09. 1963, Київ) – фахівець у галузі електрохімії. Д-р тех. н. (2008), проф. (2012). Закін. Київ. політех. ін-т (1987), де відтоді й пра­цює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 1999 – заст. декана з наук. роботи хім.-технол. ф-ту, від 2008 – зав. каф. технології електрохім. вироб-в. Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення та створення елек­трохім. газ. сенсорів для моніторингу безпеки повітр. середо­вища.

Пр.: Модульна структура електрохімічних сенсорів та генераторів для моніторингу повітряного середовища // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2008. № 15; Використання математичних моделей для кількісного про­гнозування поведінки відкритих систем амперометричних сенсорів // Вопр. хи­мии и хим. технологии. 2011. № 4(2); Використання електрохімічних модулів для підвищення конкурентоздатності газоаналітичних пристроїв для моніторингу повітряного середовища // Там само; Влияние нестационарного массобмена по воде на токообразующую поверхность газодифузионного электрода амперометрического сенсора // Там само. 2013. № 10 (усі – спів­авт.).

І. М. Астрелін

Стаття оновлена: 2016